• Zajęcia dodatkowe

    • Warsztat artystyczny

    • Prowadząca: Agnieszka Karłuk

     Warsztat przeznaczony jest dla uczniów klas 0 - III. Podczas zajęć uczniowie zamieniają się w artystów i z ogromną pasją oraz zaangażowaniem tworzą prace plastyczno - techniczne. Zajęcia artystyczne wpływają na: - rozwijanie wyobraźni i sposobów wyrażania samego siebie, swoich pozytywnych i negatywnych emocji, - rozwój następujących dyspozycji psychicznych dziecka: samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania, - poszerzanie wiedzy na temat różnorodnych dziedzin sztuk: plastycznej, muzycznej, teatralnej, - pobudzanie aktywności dziecka, - podniesienie poziomu umiejętności percepcyjnych i wykonawczych dziecka, - uwrażliwianie na piękno działań artystycznych, - budowanie wiary we własne siły, - umiejętność wyrażania myśli za pomocą koloru, dźwięku, gestu, - kształtowanie myślenia, uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej, - rozumienie otaczającego świata.

    • Taniec Nowoczesny

    • Prowadząca: Joanna Bielawska

     „Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy.
     Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków.
     Łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. 
     W ten sposób rozwija i kształci smak.”

     Taneczne ruchy angażują do pracy wszystkie mięśnie, układ nerwowy oraz mózg. W trakcie tańca w organizmie powstają nowe receptory czuciowe w stawach i w ścięgnach, zwiększa się siła mięśni, organizm pozbywa się tkanki tłuszczowej. Taniec usprawnia układ odpornościowy, poprawia przemianę materii oraz pomaga oczyścić organizm z toksyn. Taniec dodaje urody fizycznej ale co ważniejsze również psychicznej.

    • Teatr

    • Prowadzące: Joanna Wieremiejuk i Paulina Dzitkowska

     Teatr szkolny to świat bardzo wyjątkowy. To miejsce, w którym uczeń ma szansę nauczyć się wrażliwości, rozwinąć umiejętności komunikacyjne i otworzyć się na nowe doświadczenia. Oczywiście wszystko przy dobrej zabawie, bez której nie ma prawdziwej pasji. Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, kreatywność i elastyczność dziecka wpływają na wszechstronny rozwój jego osobowości. Zabawa w teatr oddziałuje na sferę emocjonalną, sprzyja ćwiczeniu wyrażania uczuć, wspomaga spontaniczną aktywność, a także usprawnia komunikację i współpracę w grupie.

    • Plastyka i muzyka po angielsku

    • Prowadząca: Wioleta Zimnoch

     Lekcje plastyki i tmuzyki po angielsku charakteryzują  się dużą różnorodnością tematyczną. Aktywność plastyno - manualna i muzyczno ruchowa zawsze rozbudzaj wyobraźnię i myślenie twórcze. Stymulowane one są zarówno za pomocą treningu kreatywnego myślenia jak i dzięki możliwości obcowania z różnymi dziedzinami sztuki. Istotną częścią tych zajęć jest umożliwienie uczniom współtworzenia ich treści, zgodnie z własnymi preferencjami i zainteresowaniami z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności językowych.

    • Szachy

    • Prowadzący: Mateusz Matuszczyk

     Dbamy o to, aby młodzi szachiści potrafili przyjmować sukcesy i porażki współzawodnicząc w rozgrywkach szachowych między sobą i w turniejach międzyszkolnych. Nauka gry wspomaga jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek to jest umiejętność rozwoju myślenia. Może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego myślenia. Zadaniem zajęć jest przekazanie początkującym szachistom w jak najkrótszym czasie, zwięźle i przystępnie zasad gry szachowej, pokazania piękna szachów. Celem zajęć jest nauczenie każdego chętnego ucznia gry w szachy - poczynając od reguł gry oraz kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo - skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów.  Nauka gry wdraża do systematycznej i wytrwałej pracy wraz z przestrzeganiem zasad gry "fair play", ćwiczy koncentrację, pamięć i uwagę, logiczne myślenie i cierpliwość, logikę i intuicję. 

    • Karate

    • Prowadzący: Cezary Zugaj

      Głównym założeniem prowadzenia zajęć dla najmłodszych jest indywidualne podejście do każdego uczestnika, uzyskiwane poprzez trening w małej grupie (10-15 osób). W treningach karate szczególny nacisk kładziony jest na symetryczny rozwój całego ciała oraz prawidłowe ustawienie sylwetki. Cel ten osiągany jest poprzez gry i zabawy ruchowe, które kształtują zdolności motoryczne oraz pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci. Na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia, których głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem. 

    • Lekcje Odkryć

    • Prowadząca: Magdalena Makarczuk

     Lekcje odkryć mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.

    • Zajęcia Komputerowe

    • Prowadząca: Mirosława Ryś

     Zajęcia komputerowe prowadzone są w klasach młodszych, począwszy od oddziału przedszkolnego. Poprzez zabawę uczą się sprawnie operować myszką komputerową oraz ćwiczą bezwzrokowe pisanie na klawiaturze. Dzieci stopniowo oswajają się z podstawowym słownictwem informatycznym oraz za pomocą gotowych szablonów opanowują podstawy obsługi edytorów grafiki i tekstu (Paint i MS Word) oraz programów do tworzenia prezentacji. Uczniowie poznają również zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu. Na zajęciach odbywają się też pierwsze próby kodowania i programowania. Zadania pozwalają również na utrwalenie kluczowych umiejętności zdobywanych na zajęciach edukacyjnych, rozwijają zainteresowania uczniów, uczą umiejętności wyszukiwania informacji i wykorzystywania jaj w praktycznym działaniu.

    • Rytmika

    • Prowadząca: Joanna Bielawska

     Podczas zajęć z rytmiki uczniowie realizują elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Dzieci rozbudzają zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwijają pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczyniają się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.Dzieci stopniowo uczą się interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna.

    • Nauka pływania

    • Ruch w środowisku wodnym, pływanie przynosi szereg korzyści zdrowotnych: dotlenia i uodparnia organizm, zwiększa jego wytrzymałość, usprawnia krążenie, pracę serca i płuc, zapobiega i koryguje wady postawy, przyspiesza kurację odchudzającą, ujędrnia i wygładza naskórek, harmonijnie rozwija całe ciało, gdyż aktywizuje więcej grup mięśniowych niż jakakolwiek inna dyscyplina sportowa. Pływanie wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci i młodzieży, kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój społeczny: zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie, jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego.

    • Programowanie

    • Prowadzący: 

     Programowanie na poziomie podstawowym staje się narzędziem, które uczy uczniów wielu umiejętności, kluczowych w dzisiejszym świecie - świadomego korzystania z technologii, logicznego myślenia, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielności w dochodzeniu do rozwiązań i umiejętności współpracy w zespole. Młody człowiek poprzez naukę programowania uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nie jest tylko biernym odbiorcą technologii, ale samodzielnie wykorzystuje ją do realizowania własnych projektów.

    • Piłka nożna

    • Prowadzący: Marcin Adamski

     Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy i całej drużyny. Istotą gry w piłkę nożną jest ścisłe przestrzeganie jej reguł i zasad fair-play oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Gra jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej. Podstawy piłki nożnej to technika na której głównie opieram naukę i zrozumienie istoty gry w piłkę nożną, dopiero dalszy etap i wyższy szczebel zaawansowania stanowi taktyka, która jest niezbędna w dalszym etapie szkolenia jako klucz do sukcesu drużyny w osiąganiu wspólnego celu.

    • Gimnastyka korekcyjna

    • Prowadzący: Marcin Adamski

     Gimnastyka korekcyjna pełni niezwykle ważną rolę z życiu uczniów klas początkowych. Szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku człowieka wpływa na niego także w sposób niekorzystny. Mechanizmy adaptacyjne człowieka nie nadążają za dynamicznymi zmianami cywilizacyjnymi i technicznymi. W zakresie narządu ruchu częste są wady postawy i płaskostopie. Odpowiednio dobrany ruch, pod względem charakteru, miejsca i siły oddziaływania jest obecnie jednym z czynników wyrównawczych bądź korekcyjnych. 

     W okresie szkolnym należy zwrócić uwagę okresy krytyczne, gdyż właśnie wtedy powstaje najwięcej wad postawy. Pierwszy z nich przypada na wiek 6-7 lat i związany jest z radykalną zmianą dotychczasowego trybu życia dzieci (przebywanie w pozycji siedzącej w ławce). 

    • Psychologia

    • Prowadząca: Agnieszka Iłendo - Milewska

     Kompetencje psychologiczne odpowiadają za sukcesy w szkole, w życiu rodzinnym i w relacjach z ludźmi. Znajdują zastosowanie w większości zawodów, różnych sytuacjach społecznych, a ich ciągły rozwój, również w życiu dorosłym, pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

     Dziś wychowujemy dzieci w świecie, w którym mnogość i tempo zmian dokonuje się w niezwykle krótkim czasie, gdzie spada tolerancja na trudności i porażki, a do natychmiastowych efektów i sukcesów dąży się za wszelką cenę. Taki świat stwarza szczególną potrzebę odpowiedniego przygotowania dzieci do dorosłego życia. Stwarza zapotrzebowanie na umiejętności wzmacniające zdrowie psychiczne, a które warto rozwijać w dziecku od najmłodszych lat.

    • ICT

    •  Prowadzący: 

     Zajęcia ICT in English są prowadzone w języku angielskim dla uczniów klasy VII A i VIII A w oparciu o program Digital Teens 4

    • British Council

    • Prowadzące: Edyta Jasińska, Wioleta Zimnoch, 

     Od kilku lat wzbogaciliśmy naszą ofertę o przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminów Cambridge English.

     Młodzież może zdawać egzaminy w szkole w Białymstoku, potwierdzając fakt znakomitej znajomości języka angielskiego certyfikatem wydanym przez University of Cambridge.

     Nauczyciele języka angielskiego korzystają z nowoczesnych szkoleń w postaci webinariów, certyfikatów potwierdzających współpracę z British Council, zestawów książek ufundowanych przez wydawnictwo Cambridge University Press oraz Cambridge English. Egzaminy, do których które dzieci i młodzież przygotowują się w szkole, a zdają za pośrednictwem British Council, to doskonała inwestycja w ich rozwój.

    • Język migowy

    • Prowadząca: Joanna Bielawska

     Podczas zajęć dzieci poznają nowy sposób porozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migowego i alfabetu palcowego.
      Poznane znaki wykorzystywane są w zabawach, prostych inscenizacjach, zajęciach dramowych, rozwijających wyobraźnię dzieci, demonstrujących nabyte przez nie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym i pozwalających na szybkie opanowanie realizowanego materiału dydaktycznego. W trakcie realizacji zajęć dzieci w sposób naturalny układają poznane znaki w proste zdania.

    • Kodowanie

    • Prowadząca: Magdalena Makarczuk, Mirosława Ryś

     Kodowanie na dywanie - to zajęcia kierowane do uczniów klas 0 - 1. Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę. Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku, a także do tworzenia kodów z warunkami, algorytmów. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania. Zajęcia doskonalą orientację przestrzenną, rozbudzają zainteresowania programistyczne, doskonalą myślenie abstrakcyjne i logiczne, integrują zespół klasowy.