• Specjaliści

  • Nauczane języki

    • Język angielski
    • Język francuski
    • Język hiszpański
    • Język rosyjski
    • Język migowy
    • British Council

    • Od kilku lat wzbogaciliśmy naszą ofertę o przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminów Cambridge English.

     Młodzież może zdawać egzaminy w szkole w Białymstoku, potwierdzając fakt znakomitej znajomości języka angielskiego certyfikatem wydanym przez University of Cambridge.

     Nauczyciele języka angielskiego korzystają z nowoczesnych szkoleń w postaci webinariów, certyfikatów potwierdzających współpracę z British Council, zestawów książek ufundowanych przez wydawnictwo Cambridge University Press oraz Cambridge English. Egzaminy, do których które dzieci i młodzież przygotowują się w szkole, a zdają za pośrednictwem British Council, to doskonała inwestycja w ich rozwój.

    • Science in English

    • Prowadząca: Wioleta Zimnoch

     Zajęcia Science in English to połączenie wiedzy z zakresu wielu dziedzin naukowych, tj. fizyki, biologii, chemii, geologii, matematyki czy logiki. Obserwacje, eksperymenty, testy czy pomiary są nieodłączną częścią zadań młodego badacza. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim co stanowi doskonałą możliwość nabycia i pogłębiania specjalistycznego słownictwa pod okiem prowadzącego. Science in English to również wgłębienie się w procesy zachodzące w przyrodzie. Aby je poznać, utrwalić i zrozumieć młodzi naukowcy wychodzą z ławek, pracują aktywnie i kreatywnie, również terenowo.

    • Oddział Dwujęzyczny - co to takiego?

    •  

     Dwujęzyczność naszej szkoły oznacza dla uczniów naukę zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację. Taki system pracy:

     ·        istotnie zwiększa częstotliwość obcowania ucznia w szkole z językiem angielskim w mowie i piśmie,

     ·        zakłada stopniowe wprowadzanie elementów języka angielskiego w nauczaniu przedmiotowym

     ·        sprzyja coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych.

     Podczas I etapu edukacyjnego (edukacja wczesnoszkolna) doskonalimy umiejętność komunikowania się w języku obcym, posługując się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Realizujemy wybrane treści edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim, przygotowując uczniów do nauczania przedmiotowego metodą dwujęzyczności. Podczas zajęć językowych wprowadzamy zagadnienia z gramatyki, wdrażamy do nauki czytania i pisania w języku obcym.

      

      

    • Szkoły dwujęzyczne

    • Nauczanie dwujęzyczne nie oznacza nauczania wyłącznie w języku obcym. W szkołach dwujęzycznych na świecie lekcje obcojęzyczne stanowią zwykle ok. 30-50% czasu przewidzianego na naukę danego przedmiotu. Język obcy traktowany jest zawsze jako wartość dodatkowa takich zajęć, ustępując pierwszeństwa wymogom przedmiotu, co wynika z faktu, że uczniowie klas dwujęzycznych zobowiązani są zdawać obowiązkowe egzaminy końcowe w języku ojczystym.